Sociaal gedrag en autisme

Soms wil een kind graag vriendjes hebben maar lukt het niet…  Sommige kinderen worden vaak gepest…  Soms begrijpt een kind de grapjes niet, waar anderen om moeten lachen…

Soms maakt een kind juist grapjes, waar niemand om lacht en lacht hij om dingen die niemand grappig vindt…  Soms begrijpt een kind niet wat er in anderen omgaat en hoe hij met anderen om moet gaan…Soms kan een kind niet goed emoties van anderen aflezen of vindt/hij het zelf moeilijk om met emotie en gevoel om te gaan.

Problemen in de sociale omgang komen vaak voor bij kinderen. Meestal zijn het verstoringen die spontaan of met enige hulp verbeteren. Bij kinderen met een autisme problematiek is dit niet het geval en is er speciale training nodig om kinderen in dit proces goed te begeleiden.
Het is ook heel begrijpelijk dat ouders vaak niet goed weten hoe ze moeten reageren op hun kind in bepaalde situaties.

Naast het begeleiden van de kinderen bieden wij ook ouderondersteuning.
Daarnaast sluiten wij op verzoek van de ouders aan bij een overleg op school.