Contactgegevens:

 

Lage Raam 1A
5076 PE  Haaren

 

I www.tripade.nl
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

M 06 17 66 47 41

 

maandag / woensdag en vrijdag

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Bedrijfsgegevens

Praktijk: Tripade
Eigenaar: Clasien Smulders
Post- en bezoekadres: Mgr. Wilmerstraat 22a 5281 JT te Boxtel
Telefoon: 0411-607842 of 06-17664741
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK: 53305485
Website: www.tripade.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Praktijk Tripade.
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en dragen er zorg voor de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk te behandelen.

Contactformulier op website:
Ouders kunnen via een formulier op de website aangeven uitgenodigd te willen worden voor een intakegesprek. Ze laten hier hun naam, telefoonnummer en emailadres achter. Deze gegevens hebben we nodig om contact op te nemen. Optioneel is om (kort) aan te geven wat de reden of de hulpvraag is waarvoor ze hun kind kunnen aanmelden. Deze gegevens worden bewaard tot de datum van het intakegesprek en niet gebruikt voor marketing doeleinden. Ouders kunnen deze vraag ook per mail stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De website van Tripade wordt gehost door Aiconn: www.aiconn.nl
Tripade is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die een link hebben op de website.

Individuele therapie:
Voor de therapie hebben wij de volgende algemene persoonlijke gegevens van de cliënt nodig:
Voor- en achternaam, email ouder(s), telefoonnummer ouders, geboortedatum kind en adres ouders. Zonder deze gegevens kan niet gestart worden omdat deze nodig zijn voor het opmaken van een factuur. Ouders ontvangen de factuur per mail. Dit loopt via een geautomatiseerd systeem van het accountantskantoor BD-accountancy. www.bdaccountancy.nl

Start therapie:
Tijdens het intakegesprek worden aantekeningen gemaakt op een daarvoor bestemd formulier. Deze aantekeningen worden niet digitaal opgeslagen maar schriftelijk toegevoegd in het dossier dat wordt aangemaakt na definitieve aanmelding.
Indien er niet wordt gestart worden deze gegevens na het gesprek vernietigd.
Bij definitieve start worden de NAW gegevens in een digitale lijst opgeslagen. De ouders ontvangen een Overeenkomst van opdracht en een vragenlijst.
Beide formulieren krijgen ouders mee naar huis en worden ingevuld en ondertekend opgenomen in het dossier. Deze formulieren worden niet digitaal geretourneerd of opgeslagen.

Verwerken persoonsgegevens:
Tijdens en na afloop van een sessie worden schriftelijke aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen zijn nodig om terug te kunnen pakken op hetgeen besproken is en geven richting aan datgene waar nog aan gewerkt gaat worden. Deze aantekeningen worden niet digitaal opgeslagen. Ze worden bewaard in een map die opgeborgen wordt in een afsluitbare kast. Deze kast is alleen voor mezelf toegankelijk.
De schriftelijke aantekeningen worden met niemand, behalve met de ouders en (evt) cliënt zelf gedeeld. Ze worden besproken tijdens het evaluatiegesprek. Van dit gesprek wordt geen verslag gemaakt, tenzij de ouders of de cliënt zelf hier nadrukkelijk om vragen. Zie verder hieronder.

Delen informatie:
Informatie over de inhoud en het verloop van de therapie van cliënten t/m 12 jaar wordt alleen met derden gedeeld (zoals school of huisarts) wanneer expliciet toestemming is gegeven voor het delen van deze informatie. Bij cliënten tussen 12 en 16 jaar is toestemming van beide gezaghebbende ouders en de cliënt zelf nodig. Vanaf 16 jaar is expliciete toestemming nodig van een gezaghebbende ouders en de cliënt zelf.
Met het ondertekenen van de overeenkomst of het doorlezen van dit privacybeleid wordt verklaard kennis te hebben genomen van genoemde informatie en geef je toestemming tot het aanleggen van een cliëntendossier. Tevens geef je aan akkoord te gaan met het onderhouden van relevante contacten zoals een leerkracht of andere behandelaar. Uiteraard gebeurt dit met medeweten van ouders en/of cliënt zelf.

Beveiliging:
Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Behalve ikzelf (Clasien Smulders) heeft niemand toegang tot de gegevens van Tripade. Dossier zijn opgeslagen in een afsluitbare kast. Als de indruk bestaat dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van je gegevens, of je meer informatie wenst over de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bewaartermijn:
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om doelen te realiseren.
Uiteraard houden we ons aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. De gegevens in het persoonsdossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Daarna worden deze vernietigd.

Rechten van de cliënt:
De ouders (of cliënt) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken schriftelijk op het verzoek reageren.

Wijzigingen:
We behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Lees dit daarom regelmatig voor een update.
Meer informatie over de privacy van persoonsgegevens is te vinden op de site:
https://autroriteitpersoonsgegevens.nl