Faalangst

Er zijn kinderen die overal bang voor zijn of erg piekeren. Bang om alleen te zijn, bang om naar school te gaan, bang om uitgelachen te worden, bang voor ogenschijnlijk kleine dingen enzovoorts.

Veel angsten zijn een normaal verschijnsel op een bepaalde leeftijd. Wanneer een angst te lange periode aanhoudt, te heftig is, of niet goed meer bij de leeftijd van het kind past, kan het kind hier in toenemende mate hinder van ondervinden of zich een uitzondering gaan voelen vergeleken met leeftijdgenoten.

Door middel van spelmaterialen die afgestemd zijn op de leeftijd, leren kinderen anders met piekergedachten om te gaan. Ze krijgen inzicht in het ontstaan van gedachtenpatronen en leren deze vervolgens anders aan te pakken.
Er wordt geoefend met vaardigheden om problemen op te lossen en op een andere manier met deze gedachten om te gaan. Deze vaardigheden bevorderen de emotionele veerkracht en het zelfvertrouwen van het kind en beschermen zo tegen stress en verandering.

Kinderen die graag werken met thuisopdrachten krijgen een werkboekje mee naar huis.