Beginnen

Praktijk voor kinderen en jongeren

 

Tripade begeleidt kinderen en jongeren met problemen op sociaal-emotioneel gebied. Wij werken laagdrempelig in een praktijk die veiligheid en vertrouwen inboezemt. Uw kind voelt zich er op zijn gemak. Zo kan het de begeleiding als een kwestie van mogen in plaats van moeten ervaren.
We gaan er van uit dat ieder mens zelf de mogelijkheden tot groeien en leren bezit.

Vaak gaat dat gemakkelijk en als vanzelf. Soms kost het echter moeite en aandacht.
Op die momenten kan er behoefte zijn aan ondersteuning voor het kind, de jongere of de ouder(s).
Tripade geeft deze ondersteuning op maat, helder, doelgericht en in overleg met alle betrokkenen.